top of page

Interiér domu v Barci

Vytváranie nového domova pre mladú rodinu je vždy najväčšou výzvou nakoľko vytvorené prostredie bude určite vplývať najmä na deti a bude formovať ich vzťah k priestoru a atmosfére v interiéri. V tomto zadaní to bolo pre nás o to zaujímavejšie, že aj sám investor sa pracovne pohybuje v odvetví dizajnu.  To predurčilo samotný výsledok návrhu. Vždy sme radi, keď klient svojím relevantným vyzretým názorom posúva náš návrh ešte o čosi ďalej. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Najviac sme radi za rozhodnutia používať maximum prírodných materiálov aj navzdory často ťažšej údržbe.

Košice/Barca - Slovensko   /  návrh 2020 - 2021

bottom of page