top of page

Rodinný dom Barca

Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu na okraji Košíc. Pôvodnú funkcionalistickú formu domu sme doplnili o jednopodlažnú prístavbu, ktorá úplne mení charakter bývania v tomto dome. Nová denná zóna je v maximálnej možnej miere prepojená so záhradou až 9m dlhým a 2,7 m vysokým oknom. Funkcionalizmus je nám blízky a teda a prirodzene celý nový objekt len adekvátne dopĺňa pôvodnú kocku. Formy sú ale veľmi jasne vymedzené materiálovo aj farebne aby vo výsledku bolo zjavné, že sa jednalo o dostavbu.

Košice/Barca - Slovensko   /  návrh 2020 -2021

bottom of page