top of page

Rodinný dom Humenné

Dom v Lackovciach pri Humennom bol od prvej nakreslenej čiary veľkou výzvou. Klientova dôvera je pre nás stále najväčším motivačným faktorom, obzvlášť ak sa jedná o klienta, s ktorým sme už spolupracovali. Pozemok je tvarovo a povahovo typickým pre satelitné oblasti miest. Rovinatosť a štvorcová proporcia pozemku s jemné skosenými hranami predurčila základný tvar domu. Tu nastala najväčšia výzva navrhnúť pre klienta na tejto veľmi štandardnej báze zaujímavý funkčný dom tak, aby sme úplne nekopírovali naše predošlé projekty z typologicky rovnakých pozemkov. Jednoducho podrobiť naše predošlé návrhy hlbšej analýze a už raz vymyslené a overené, pretvoriť no nový výraz. Podarilo sa. Jednoduché pôdorysné vysunutie kuchynskej časti s jedálňou z hlavnej línie základného tvaru ,,L,, nebolo samoúčelné. Týmto zásahom vznikli  dve kryté terasy, z ktorých jednu klient v zadaní očakával, tá druhá len dopĺňa jeho požiadavku pre maximálne využitie terasy počas celého roka. Toto posunutie zároveň veľmi pomohlo hlavnej fasáde od ulice, ktorá sa tak stala podstatne zaujímavejšou a určujúcou pre celý architektonický výraz domu. 

Lackovce - Humenné - Slovensko   /  návrh 2021

bottom of page