vízia

Vízia denného priestoru s večerným osvetlením. Skúmanie vplyvov umelého osvetlenia na celkovú atmosféru.

návrh 2015